Nieuws

laatste update: 09-04-2019

Socratisch Gesprek over "Waarneming" met als inspiratie I.L. Pfeijffer's roman "Grand Hotel Europa"

April is de Maand van de Filosofie en daarom organiseerde Involve Ethics i.s.m. boekwinkel Van Piere in Eindhoven een socratisch gesprek.
Met een tiental geïnteresseerden hadden we een levendig en boeiend gesprek. Het kostte wel de nodige concentratie om het enigszins op de rit te houden. De hoofdonderzoeksvraag die we verkenden was "is het waargenomene afhankelijk van de waarnemer?" maar deze vraag roept natuurlijk weer allerlei andere vragen op.

In anderhalf uur tijd verkenden we een zeer omvangrijk thema. De uitdaging was om telkens terug te keren naar de hoofdvraag, terwijl tegelijkertijd de deelnemers de ruimte kregen om hun gedachten de vrije loop te laten. Ook poogden we overeenstemming te bereiken onderling (zijn we het allemaal eens? Kunnen we het allemaal volgen?). Marlie was als gespreksleider zeker hard aan het werk!

We gingen van positionering in de ruimte (vanaf welke kant kijk je) naar de ervaringen die je hebt en die jouw waarneming kleuren, naar wat nu eigenlijk een gedachte is, of een gedachte per sé in woorden moet zijn gevat om een gedachte te zijn. En of mensen die doof en blind zijn dan geen gedachten kunnen hebben. We werden het erover eens dat jouw uitgangspositie bepalend is voor de manier waarop je waarneemt, maar over de aard van gedachten bleven we in het duister tasten.

Na afloop genoten we van een insturmentaal intermezzo van circa 5 minuten waarin de deelnemers in stilte hun gedachten konden laten bezinken en ordenen. Die tijd werd door Marlie benut om een mooie toepasselijke passage in de roman op te zoeken. Deze passage heeft zij vervolgens voorgelezen en dat was direct ook de afsluiting van de avond.

Een socratisch gesprek geïnspireerd op een 550 pagina's dikke roman in een boekhandel trekt natuurlijk kritisch publiek. Dat is leuk maar tegelijkertijd een uitdaging! De input van de deelnemers was divers en allemaal zeer waardevol, evenals de feedback die zij achteraf gaven. De deelnemers waren op een enkeling na zeer positief en tevreden, zowel over de locatie als ook over de inhoud, opbouw en de manier waarop het geheel was vormgegeven en begeleid. Degene die het meest kritisch was gaf aan dat er niet diep genoeg op het onderwerp werd ingegaan en vond dit jammer. Een ander gaf aan dat de ruimte niet intiem genoeg en te rumoerig was om werkelijk vrijuit te spreken. Wat grappig was om te zien was dat het opvallend druk was in bij de boekenkasten en -tafels in het filosofie deel van de winkel. Het socratisch gesprek trok bekijks en was voor praktisch alle aanwezigen een leuk avondje uit!


Laatste update: 27-08-2018

Inspiratie

Eén van de grootste en eerste inspirators van Involve Ethics is Ricardo Semler, met wie het Nederlands publiek via Tegenlicht kennismaakte in 2013 en die Marlie (oprichter / directeur van Involve Ethics) tijdens een lezing in 2014 persoonlijk ontmoette.

De laatste jaren is er op grote schaal onderzoek gedaan naar het "rendement van geluk" en bestaat er zelfs een opleiding tot werkgelukdeskundige. Nieuwsgierig? Bekijk hieronder de Tegenlicht-aflevering "Rendement van Geluk" uit april 2016 of de pagina van het gelijknamige Tegenlicht-thema.