Nieuws

Vragen over leiderschap

08-10-2019

De oprichter van School for Purpose leadership, Ron van Es, schreef een serie artikelen over leiderschap. Voor één van die artikelen vroeg hij Marlie om een vraag te beantwoorden. Lees hier het artikel.

Involve Ethics aanbieder Mantelzorg Verwenmenu in Heeze-Leende-Sterksel

04-10-2019

Als één van de vele betrokken ondernemers uit de gemeente heeft Involve Ethics dit jaar aangeboden om een activiteit aan te bieden als onderdeel van het Verwenmenu voor mantelzorgers.

Mantelzorgers die als zodanig geregistreerd zijn bij Cordaad Welzijn krijgen het Menu in de brievenbus rond 10 november (Dag van de Mantelzorger 2019). Zij kunnen zelf kiezen hoe ze hun verwenmenu willen spenderen: bijvoorbeeld aan korting op de boodschappen, een lunch of een bijzondere activiteit, mogelijk gemaakt door Involve Ethics in samenwerking met Skogsfloating en Kapellerput Heeze.
Ben je nog niet aangemeld als mantelzorger, terwijl je wel aan de voorwaarden voldoet? Neem dan contact op met Cordaad Welzijn.

De precieze inhoud van het aanbod van 2019 wordt bekend gemaakt zodra het Verwenmenu op de mat valt.


fullsizeoutput_3178jpeg

Persbericht: Mantelzorgende werknemer wordt vaak vergeten


15-07-2019 om 11:17

Mantelzorg staat in the picture, maar niet alle soorten mantelzorgers krijgen de aandacht die ze verdienen. Twee miljoen mensen zijn mantelzorger én werknemer en dit aantal groeit dagelijks. Ethicus Marlie van der Heijden pleit voor meer aandacht voor de mantelzorgende werknemer.

Movisie en Vilans lanceerden onlangs het 2 jaar durende project "In voor Mantelzorg" gefincancierd door het Ministerie van VWS. In dit initiatief moeten zorgorganisaties, specialisten, gemeenten, beroepskrachten in zorg en welzijn én mantelzorgers de onderlinge samenwerking gaan verbeteren.

Er is nog één heel belangrijke groep die mede kan zorgen dat mantelzorgers meer balans en minder stress ervaren in hun leven: De werkgevers. Het bedrijfsleven. Van der Heijden zet zich middels Involve Ethics in om via advieswerk en samenwerkingsverbanden met zowel het sociale als ook het private domein, dit belangrijke aspect van de mantelzorgthematiek structureel op de kaart te zetten.

Op het werkende leven van de mantelzorger heeft een gemeente, een wijkteam of een zorgprofessional vrijwel geen zicht. Toch heeft dit aspect wel degelijk een grote impact op diens leven.

Er is veel winst te behalen als meer werkgevers gericht aandacht hebben voor hun mantelzorgende medewerkers. Een werkcultuur waarin je open kan en durft te zijn over de stress die het geeft wanneer werk en zorg je soms `s nachts wakker doen liggen bevordert het welzijn van de mantelzorgende werknemer.

laatste update: 11 juni 2019

Involve Ethics is aanbieder "Samen klaar voor de toekomst"

In Brabant slaan we de handen ineen zodat we zoveel mogelijk toekomstbestendig te werk gaan. Bijvoorbeeld via het project "Samen Klaar voor de toekomst", een initiatief van Brainport Development en de Provincie Noord-Brabant. Involve Ethics is trotse aanbieder van de cursussen die mede-ondernemers en organisaties helpen om meer toekomstbestendig te gaan werken.
Ook de SER (Sociaal Economische Raad) vindt het belangrijk dat er wordt nagedacht over toekomstbestendigheid en vermeld daarom dit project als voorbeeld op haar website, zoals je hier kunt zien. Mooi toch, om een voorbeeld te zijn!

laatste update: 09-04-2019

Socratisch Gesprek over "Waarneming" met als inspiratie I.L. Pfeijffer's roman "Grand Hotel Europa"

April is de Maand van de Filosofie en daarom organiseerde Involve Ethics i.s.m. boekwinkel Van Piere in Eindhoven een socratisch gesprek.
Met een tiental geïnteresseerden hadden we een levendig en boeiend gesprek. Het kostte wel de nodige concentratie om het enigszins op de rit te houden. De hoofdonderzoeksvraag die we verkenden was "is het waargenomene afhankelijk van de waarnemer?" maar deze vraag roept natuurlijk weer allerlei andere vragen op.

In anderhalf uur tijd verkenden we een zeer omvangrijk thema. De uitdaging was om telkens terug te keren naar de hoofdvraag, terwijl tegelijkertijd de deelnemers de ruimte kregen om hun gedachten de vrije loop te laten. Ook poogden we overeenstemming te bereiken onderling (zijn we het allemaal eens? Kunnen we het allemaal volgen?). Marlie was als gespreksleider zeker hard aan het werk!

We gingen van positionering in de ruimte (vanaf welke kant kijk je) naar de ervaringen die je hebt en die jouw waarneming kleuren, naar wat nu eigenlijk een gedachte is, of een gedachte per sé in woorden moet zijn gevat om een gedachte te zijn. En of mensen die doof en blind zijn dan geen gedachten kunnen hebben. We werden het erover eens dat jouw uitgangspositie bepalend is voor de manier waarop je waarneemt, maar over de aard van gedachten bleven we in het duister tasten.

Na afloop genoten we van een insturmentaal intermezzo van circa 5 minuten waarin de deelnemers in stilte hun gedachten konden laten bezinken en ordenen. Die tijd werd door Marlie benut om een mooie toepasselijke passage in de roman op te zoeken. Deze passage heeft zij vervolgens voorgelezen en dat was direct ook de afsluiting van de avond.

Een socratisch gesprek geïnspireerd op een 550 pagina's dikke roman in een boekhandel trekt natuurlijk kritisch publiek. Dat is leuk maar tegelijkertijd een uitdaging! De input van de deelnemers was divers en allemaal zeer waardevol, evenals de feedback die zij achteraf gaven. De deelnemers waren op een enkeling na zeer positief en tevreden, zowel over de locatie als ook over de inhoud, opbouw en de manier waarop het geheel was vormgegeven en begeleid. Degene die het meest kritisch was gaf aan dat er niet diep genoeg op het onderwerp werd ingegaan en vond dit jammer. Een ander gaf aan dat de ruimte niet intiem genoeg en te rumoerig was om werkelijk vrijuit te spreken. Wat grappig was om te zien was dat het opvallend druk was in bij de boekenkasten en -tafels in het filosofie deel van de winkel. Het socratisch gesprek trok bekijks en was voor praktisch alle aanwezigen een leuk avondje uit!


Laatste update: 27-08-2018

Inspiratie

Eén van de grootste en eerste inspirators van Involve Ethics is Ricardo Semler, met wie het Nederlands publiek via Tegenlicht kennismaakte in 2013 en die Marlie (oprichter / directeur van Involve Ethics) tijdens een lezing in 2014 persoonlijk ontmoette.

De laatste jaren is er op grote schaal onderzoek gedaan naar het "rendement van geluk" en bestaat er zelfs een opleiding tot werkgelukdeskundige. Nieuwsgierig? Bekijk hieronder de Tegenlicht-aflevering "Rendement van Geluk" uit april 2016 of de pagina van het gelijknamige Tegenlicht-thema.