Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van publieke evenementen van Involve Ethics.

Geplande cursusdata staan per cursus vermeld, onder "Aanbod"

11 juni 2019: Involve Ethics viert haar eerste verjaardag!

Dat gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij. Benieuwd wat er te gebeuren staat? Houd deze pagina in de gaten! Schrijf je in voor de nieuwsbrief om automatisch updates te ontvangen.


7 juni 2019: NEON Jaarcongres "Zorg voor Zorg", Achmea learning center, Apeldoorn

Involve Ethics is participant van het NEON (Netwerk EthiekOndersteuning Nederland) en verzorgt enkele workshops op dit congres. Het gaat om een aangepaste (ingekorte) versie van de workshops "Mantelzorg: vrijwillig of verplichting?" en "Mantelzorg: Ouder-kind relatie".
Doel hiervan is om (mantelzorg-)coördinatoren en -medewerkers van zorginstellingen door het hele land kennis te laten maken met de praktijkgerichte aanpak van ethische dialoog en ervarend leren die Involve Ethics met deze workshops voor mantelzorgers biedt. Inspireren, kennis delen, en verbinden: dát is wat Involve Ethics het congres gaat brengen.

Van de website van het NEON Congres:
"Het Netwerk EthiekOndersteuning Nederland (NEON) is het landelijk netwerk voor professionalisering van ethiekondersteuning. Onder ethiekondersteuning vallen alle activiteiten die helpen bij het hanteren van ethische vragen en de totstandkoming van een solide ethisch klimaat in de organisatie.
(...)

Congresthema 2019: Zorg voor Zorg

Bezoekers van het NEON congres 2018 droegen het thema mantelzorgers in de context van professionele zorgverlening en de rol van ethiekondersteuning aan. Hoe ligt de balans tussen rollen en taken van zorgverleners, patiënt/cliënt, mantelzorger, management en directie? Wat kunnen z/we van elkaar verwachten, wat niet? Hoe ziet het vaak onzichtbare leven en werk van mantelverzorgers eruit? Wat betekenen grote concepten zoals zelfsturing en participatie eigenlijk?! Waar beginnen en waar eindigen verantwoordelijkheden? Samen onderzoeken we de rol van de ethiekondersteuning in dit domein. Ook de zorg voor de zorgmedewerkers staat centraal dit congres: in welk opzicht draagt de ethiekondersteuning daartoe bij? Welk beroep wordt daarmee gedaan op de organisatie en de organisatorische context?"

Inschrijven voor het congres kan via deze link.


5 juli 2019: Ethiek Culinair bij Seats2Meet op Strijp-S

Met trots kunnen we melden dat we een heel speciale editie van Ethiek Culinair hebben geregeld en wel een heuse BYOB-editie bij Seats2Meet in Eindhoven! GRATIS en toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.


Klik hier voor meer informatie en aanmelden!