My article on Ricardo Semler!

(English below)Afgelopen maand heb ik een gastartikel geschreven voor Semcostyle Institute. Het is nu gepubliceerd op hun website: Gastblog.
Het is in het Engels. Ik leg in het artikel heel kernachtig uit hoe ik tot de conclusie ben gekomen dat Ricardo Semler eigenlijk (in tegenstelling tot wat hij zelf zegt) wél een 'taylorist' is (iemand die managed volgens F.W. Taylor's principes van wetenschappelijk management).


Last month I wrote a guest article for the Benelux Semcostyle Institute. It is now published on their website: Guest blog.
The article is written in English. I explain in short how I came to the conclusion that Ricardo Semler is actually (contrary to his own statements and beliefs) a 'taylorist' (someone who manages according to F.W. Taylor's principles of scientific management).