Herfstlezingen bij De Soete Inval in Someren

door: Marlie van der Heijden

Involve Ethics organiseert dit najaar twee herfstlezingen in samenwerking met De Soete Inval in Someren. Waar gaan deze lezingen eigenlijk over? Je leest het hieronder.

Zelfverwerkelijking in de 21e eeuw          25 oktober 2018, 13.00 – 15.00 uur

Zelfverwerkelijking is volgens Westerse filosofen het proces van je “ware zelf” worden. Maar hoe ziet dat ware zelf er nu eigenlijk uit? In het boek Metafysica legt de Griekse filosoof Aristoteles het als volgt uit: Een eikel heeft in zich de potentie om een eik te worden. Het proces van eikel tot eik, is het proces van zelfverwerkelijking.
In de tijd van Aristoteles (rond 350 voor Christus) golden opvattingen en gebruiken die enorm verschilden van die van ons.
In de middeleeuwen was de zoon van de bakker in potentie de bakker: zijn zelfverwerkelijking bestond eruit om zijn vader op te volgen. Die van een meisje was, om een goede moeder, echtgenote en huishoudster te worden. De weg was als het ware grotendeels uitgestippeld. Dit was normaal.
In de 21e eeuw zijn mensen vrij om te worden wie ze in potentie zijn, zónder dat die weg al vrijwel vastligt. Maar is dat eigenlijk wel zo? In hoeverre bepaalt onze omgeving, onze afkomst, onze ouders, en niet wijzelf, hoe we worden? Deze vragen moeten in onze tijd opnieuw worden gesteld, en moeten worden aangevuld. We hebben namelijk voor het eerst in de geschiedenis te maken met globalisering: een stortvloed aan informatie, media, het gebruik van smartphones, social media. Deze hebben enorme invloed op het zelfbeeld van voornamelijk jongeren, maar ook volwassenen. Hoe gaan we daarmee om? Hoe reageer je als ouder, als je kind zegt een influencer of vlogger te willen worden, in plaats van verder te gaan leren?

De lezing geeft voorbeelden van zelfverwerkelijking toen en nu. Op een toegankelijke manier worden actuele (wetenschappelijke) inzichten aangevuld met de inzichten van de oude filosofen. Na de lezing gaan we gezamenlijk in gesprek om te bekijken of we nog meer te weten kunnen komen over het thema: Zelfverwerkelijking in de 21e eeuw.


De (on)wenselijkheid van robots in de zorg      8 november 2018, 13.00 – 15.00 uur

De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel – sneller dan wij als mens met ons hoofd kunnen bijbenen. Wetenschappers ontwikkelden de afgelopen jaren allerlei robots die in de (langdurige) zorg (kunnen) worden toegepast.
Zorgrobots maken het leven van zorgprofessionals en patiënten makkelijker, is het algemene idee. Toch maken ook veel mensen zich zorgen om deze ontwikkeling, want: Is het eigenlijk wel menswaardig om een alzheimerpatiënt te laten denken dat hij een echt dier aait? Is het eigenlijk niet heel erg dat we als maatschappij ‘geen tijd en geen geld’ hebben om het mensenwerk door mensen te laten doen? Is het, kortom, eigenlijk wel ethisch verantwoord om zorg uit te besteden aan slimme machines? Deze vragen en meer worden vanuit ethisch en historisch perspectief besproken tijdens de lezing. Achteraf is er ruimte voor dialoog.
De lezing is vooral interessant voor zorgprofessionals en mantelzorgers, maar in principe kan elke geïnteresseerde zich aanmelden.  

Voor beide lezingen geldt: vol = vol, dus schrijf op tijd in!
Deelnamekosten bedragen €10,- per persoon per lezing.

Meld je aan via aanmelden@involve-ethics.nl of via de inschrijflijst aan de bar van De Soete Inval.