Zorg en welzijn - ethiek workshops

In de zorg- en welzijnssector is Involve Ethics actief op het gebied van scholing voor mantelzorgers en professionals die te maken krijgen met mantelzorgers. Door het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen gaan we het gesprek aan om op die manier beter om te kunnen gaan met de soms lastige keuzes en gevoelens waarvoor mantelzorg soms zorgt. We bieden workshops die praktische oefeningen afwisselen met meer theoretische benadering waarbij er altijd ruimte is voor dialoog. De workshops zijn voornamelijk gericht op het omgaan met de eigen gedachten en gevoelens, en niet (in eerste instantie) bedoeld om de situatie te veranderen of op te lossen. Natuurlijk kan het wel gebeuren dat er door bepaalde inzichten zaken in beweging komen waardoor de situatie voor de mantelzorger uiteindelijk verandert.

Praktisch

De workshops zijn geschikt voor 6 tot 12 personen en duren 1,5 tot 2,5 uur. De workshops kunnen gegeven worden door heel Nederland. Op verzoek verzorgen wij de workshops ook in het Engels.


1. Mantelzorg: Vrijwillig of verplichting?

Mantelzorg, de overheid beschouwt het als vrijwillige participatie, maar gevoelsmatig is het vaak meer een verplichting. Soms is het zo moeilijk dat je gewoonweg radeloos bent. Hoe ga je dan als mantelzorger om met gevoelens van plichtsbesef, schuldgevoel, het gebrek aan tijd voor jezelf en je eigen leven? Kun je eigenlijk wel ‘nee’ zeggen tegen de vraag om mantelzorg op je te nemen of tegen bepaalde noodzakelijke taken? Hoe dan? Het is vaak lastig om op een constructieve manier te praten over deze dilemma’s en gevoelens.
In deze workshop gaan we samen het gesprek aan en leer je om te gaan met deze gevoelens. We stoppen niet bij alleen erover praten; we gaan aan de slag! We leren samen op een praktische manier om je gevoelens onder woorden te brengen, en om te zorgen dat je ze beter kunt verdragen. Het geleerde kun je vervolgens toepassen op de moeilijke situaties die je onvermijdelijk tegenkomt in je leven als mantelzorger.

In deze workshops gaan mantelzorgers met elkaar in gesprek over de psychische last waarmee ze te maken krijgen in hun rol als mantelzorger.


2. Mantelzorg: Ouder - Kind relatie

Je zag het al in je omgeving, bij vrienden en bekenden, maar nu is het jouw beurt: ook jouw ouder heeft zorg nodig. Zorg die jij (deels) op je neemt. Maar wat doet dat eigenlijk met jullie onderlinge band? Hoe verandert de ouder-kind relatie als je voor je ouder zorgt? Soms voel je je gefrustreerd of eenzaam. Hoewel je ouder nog leeft, kun je toch gevoelens van verlies en rouw ervaren. Rouw om de band die er ooit was, maar die nu zo ingrijpend en onomkeerbaar veranderd is. Het kan erg moeilijk en pijnlijk zijn om hierover te praten met familie en vrienden.
In deze workshop ga je met andere mantelzorgers het gesprek aan. Herkenning en erkenning van gevoelens om zo de last draaglijker te maken. Waardevolle (nieuwe) contacten opdoen en steun vinden bij elkaar. Maar we gaan niet alleen praten; we gaan ook samen aan de slag, om een eerste stap te zetten naar het vrede krijgen met de situatie.


3. Mantelzorg op de werkvloer: mantelzorgvriendelijke werkplek

Steeds meer werknemers zijn ook mantelzorger en dit aandeel blijft maar stijgen. Bovendien geeft een groot gedeelte van deze mantelzorger/werknemers aan dat zij grote druk en verantwoordelijkheid voelen.

Voor werkgevers

Hoe zorg je ervoor dat je waardevolle medewerkers een gezonde balans krijgen en houden tussen hun betaalde baan, hun mantelzorgtaken en tijd voor zichzelf?
In deze workshop leer je hoe je hier als organisatie op een praktische manier mee aan de slag gaat. Op die manier help je niet alleen je werknemers maar indirect ook de organisatie zelf: want tenslotte zijn het natuurlijk de werknemers die de kwaliteit en het succes van een organisatie bepalen! 

Voor werknemers
Hoe ga je het gesprek aan met je werkgever over jouw rol als mantelzorger in relatie tot je rol als werknemer? Hoe kom je erachter wat jouw rechten en plichten zijn? En wat kun je doen als het je allemaal wat teveel wordt?
In deze workshop wisselen we ervaringen en kennis uit om elkaar vooruit te helpen. Niemand hoeft immers zelf het wiel uit te vinden!


4. de Mantelzorger en de Zorgprofessional: een basis voor samenwerking

De mantelzorger speelt een steeds belangrijker rol in het complete zorgteam dat om een zorgvrager heen staat. Toch kunnen veel dingen beter en soepeler verlopen in de samenwerking tussen mantelzorger en zorgprofessionals. In deze workshop bespreken we veelvoorkomende problemen én mogelijke oplossingen.

Voor mantelzorgers
De workshop voor mantelzorgers is gericht op: Het erkennen en eigenaar zijn van jouw rol in het zorgteam. Waar begint en stopt jouw verantwoordelijkheid? Hoe kom je voor jezelf op? Wat kun je doen om de communicatie te versoepelen?
Kortom: Twee uur vol herkenning, tips uitwisselen, voorbeelden van wat wél en niet werkt in de samenwerking met de rest van het zorgteam.

Voor zorgprofessionals
We richten ons voornamelijk op het vergroten van het begrip voor de positie van de mantelzorger. Diens (familie-)band met degene voor wie hij/zij zorgt, emotionele en praktische factoren die een rol spelen in de communicatie met de rest van het zorgteam. Hoe ga je als professional met de mantelzorger in samenwerking op een professionele en tegelijkertijd informele manier? Wat mag je wel / niet verwachten? En wat kun je doen als het spaak loopt?
Inclusief praktijkvoorbeelden, best practices en kennisuitwisseling.