Socratisch gesprek

Hij vergeleek zichzelf naar verluidt met zijn moeder, die als vroedvrouw niet de baby baarde, maar de zwangere vrouw hielp met het baren van wat zij in zich droeg: Socrates. De filosoof, die geldt als één van de meest invloedrijke filosofen van de westerse traditie, hielp zijn gesprekspartners zich herinneren wat ze al wisten. De conclusie was (helaas?) vaak, dat ze veel minder wisten dan ze eerst dachten. Socrates voerde dit soort gesprekken (bij voorkeur al wandelend) met zijn leerlingen als een stevige vorm van 'hersengymnastiek'. Hij knoopte gesprekken aan met edelen, bevelhebbers en politici en maakte zich hiermee uiteindelijk zo impopulair dat hij de gifbeker moest drinken.

De laatste jaren is de socratische methode, met Socrates als inspirator, opgepakt door filosofen en sprekers, omdat ze niet alleen simpel maar ook zeer doeltreffend is. Het is een zeer toegankelijke manier om samen te filosoferen en beter naar elkaar te leren luisteren. Bij een socratisch gesprek gaat het niet om gelijk krijgen en ook niet om het vinden van een "definitief antwoord" op een vraagstuk. Het gaat erom dat deelnemers een groter begrip krijgen van datgene dat besproken wordt. In dialoog met elkaar meedenken, ieders inbreng is even veel waard. Maar let op: alleen je eigen ervaring mag worden ingebracht!

Een socratisch gesprek bijwonen is een inspannende activiteit voor zowel deelnemers als gespreksleider. Daarom worden de gesprekken die Involve Ethics organiseert altijd voorafgegaan door het 'binnenkomen' in de gespreksruimte, vergezeld van een lekker kopje koffie of kruidenthee. Na het gesprek (dat zo'n 60 minuten duurt) is er een momentje voor jezelf. Even overdenken wat er zojuist besproken is, onder het genot van rustgevende zachte muziek. Daarna is er tijd voor nabespreken en nog wat drinken.

  • Groepsgrootte is minimaal 8, maximaal 18 personen
  • Locatie: diverse plaatsen in Nederland
  • Kosten deelname: afhankelijk van locatie
  • Kijk in de agenda voor data, locaties en aanmelden