Interim Ethisch Consultant

De laatste jaren is de roep om ondersteuning op ethisch en bedrijfscultureel vlak groter dan ooit. Bedrijven willen graag de sfeer verbeteren, en willen de motivatie, betrokkenheid en loyaliteit van hun medewerkers vergroten. Dit is een ontwikkeling die Involve Ethics van harte steunt. Daarom bent u bij ons aan het juiste adres als u (tijdelijk) een consultant / adviseur op dit vlak wilt inschakelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om een projectgroep aan te vullen, om het thema ethiek / integriteit binnen het bedrijf beter te profileren of om de afdeling(en) marketing, PR en communicatie te ondersteunen. Uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor (het opzetten / optimaliseren van) uw beleid omtrent bedrijfsethiek, compliance, integriteit en CSR / MVO.

Wij passen onze dienstverlening aan uw bedrijf en uw branche aan. Soms schakelen wij daarvoor specialisten in met wie wij samenwerken, met elk hun eigen expertises. Denk hierbij bijvoorbeeld aan collega bedrijfsethici maar ook acteurs, psychologen, lifestyle coaches, etc.

In overleg stemmen we een frequentie en duur van de ondersteuning af.

Interessant! Ik wil graag meer weten