Involve Ethics

Let's Involve Ethics today!

 

Involve Ethics is ontstaan vanuit één hele heldere behoefte: de behoefte om fijner te werken. Dat is belangrijk, want je spendeert een groot deel van je leven op je werk.
Fijner werken begint met een basis van vertrouwen. Involve Ethics helpt ondernemers, managers, HR professionals en bestuurders om ethiek en ethisch denken te integreren in hun dagelijkse doen en laten. We adviseren van strategisch tot operationeel niveau met aandacht voor de personen binnen de organisatie en zijn daarbij ook sparring partner voor procesoptimalisatie om de ethische aanpak integraal in de organisatie te verankeren.

Deze aanpak is afgestemd op de mogelijkheden binnen uw organisatie. Kernwaarden en bedrijfsethiek blijven niet langer als een grote, stoffige map, op de hoogste plank staan, maar worden een gereedschap voor uw bedrijf om beter en fijner samen te kunnen werken. Vandaar de slogan en onze bedrijfsnaam: Let's involve ethics - today!